Space Planning

Plánovanie priestorov pre klientov predstavovalo kompletnú správu priestorov od návrhu až po realizáciu

Návrhy interiéru, rozmiestnenie zamestnancov a tímov s cieľom čo najefektívnejšej spolupráce.
Návrhy rekonštrukcie priestorov a individuálnymi riešeniami od štúdie až po realizačnú dokumentáciu. Plánovanie sťahovania, údržby, koordinácia jednotlivých tímov.

Space planning for clients was representing entire space management. Drafts of interior, deploying of employees and teams with focus on effective work.
Drafts of reconstructions and new premises with individual solutions from concept study to project of realisation. Moving management, maintenance management, coordination of teams.