Škola Chyne / School Chyne

Riešenie školy obce Chýně vychádza z kompromisu urbanistického začlenenia, kontextu obce a splnenia súťažných požiadaviek. Hlavnou ideou návrhu bolo nájsť správnu cestu intervencie centra obce a vychádza z myšlienky škola – nové centrum obce. Riešenie je predovšetkým plnohodnotnou školou no i novým miestom pre oddych, šport i zábavu pre obyvateľov obce. Urbanisticky nadväzuje na líniu parku a architektonicky rešpektuje kontext obce.

 

 

spolupráca: Ing. arch. Miroslava Wagenaar