Kontajnerová Modulárna Architektúra

SHIPPING CONTAINER ARCHITECTURE ALEBO KONTAJNEROVÁ MODULÁRNA ARCHITEKTÚRA JE FORMA ARCHITEKTÚRY VYUŽÍVAJÚCA RECYKLOVATEĽNÉ LODNÉ KONTAJNERY AKO KONŠTRUKČNÉ PRVKY, PREDOVŠETKÝM PRE SILU SPOJOV KONŠTRUKCIE, RELATÍVNU ĽAHKÚ DOSTUPNOSŤ A NÍZKU CENU.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KONTAJNEROVEJ ARCHITEKTÚRY

Principy

 

ĎALŠIE PRINCÍPY MODULÁRNEJ ARCHITEKTÚRY VYCHÁDZAJÚ Z VLASTNOSTÍ KONTAJNEROV A PATRIA MEDZI NE PREDOVŠETKÝM MODULARITA, MOBILITA, DOČASNOSŤ /ALEBO AJ TRVALOSŤ/, MOŽNOSŤ RECYKLÁCIE, RÝCHLEHO ZALOŽENIA AKO AJ DEMONTÁŽE. MEDZI ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SAMOZREJME PATRÍ NÍZKA CENA KONTAJNEROV, Z ČOHO VYCHÁDZA PRINCÍP „VIAC ZA MENEJ“.

V SÚČASNOSTI JE NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH NIEKOĽKO DODÁVATEĽOV, KTORÍ KONTAJNERY NIELEN DODÁVAJÚ ALE AJ UPRAVUJÚ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA, OD SAMOTNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE AŽ PO POVRCHOVÉ ÚPRAVY, NIEKTORÍ DODÁVATELIA KONTAJNERY AJ ZARIAĎUJÚ A INVESTOROVI SA DOSTANE HOTOVÝ DOM REALIZOVANÝ ZA PÁR HODÍN. V TOMTO PRÍPADE SA UŽ ALE NEDÁ HOVORIŤ O LOWCOST PROJEKTOCH.POTENCIÁL VYUŽITIA KONTAJNEROV VZNIKOL NA BÁZE TUHOSTI A TRVÁCNOSTI ICH KONŠTRUKCIE. NA SVETE JE CCA 16-20 MILIÓNOV LODNÝCH KONTAJNEROV A ZHRUBA JEDEN MILIÓN VYRADENÝCH KONTAJNEROV. VYRADENÉ KONTAJNERY SÚ ĽAHKO RECYKLOVATEĽNÉ, NAKOĽKO Z PREVÁDZKY SA VYRAĎUJÚ Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV V RELATÍVNE SLUŠNOM STAVE.

JEDNOU Z NEVÝHOD KONTAJNEROVÝCH MODULOV JE FAKT, ŽE V PRÍPADE VEĽKEJ VZDIALENOSTI NA KTORÚ TREBA KONTAJNERY PREPRAVOVAŤ SA MÔŽE V PRÍPADE VÄČŠIEHO POČTU KONTAJNEROV STAVBA PREDRAŽIŤ AŽ DO MIERY, KEDY NIE JE TÁTO INVESTÍCIA VÝHODNÁ.

KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIA LODNÝCH KONTAJNEROV JE VEĽMI PEVNÁ – NAVRHNUTÁ TAK ABY ODOLÁVALA STOHOVANIU, PREPLNENIU, VPLYVOM POČASIA, NÁRAZOM A ABY MOHLI BYŤ VYUŽITÉ ZNOVA A ZNOVA.

VÝHODY

SILA A TRVÁCNOSŤ

– IDEÁLNY STAVEBNÝ MATERIÁL

– NAVRHNUTÉ NA VYSOKÚ PEVNOSŤ, VYSOKÚ ZÁŤAŽ NÁKLADOM, DIZAJNOVANÉ NA USPORIADANIE VO VYSOKÝCH STĹPOCH, ODOLNOSŤ VOČI POČASIU, SLANEJ VODE, ATP.

MODULARITA

– ŠTANDARDIZÁCIA MODULÁRNYCH ROZMEROV ZABEZPEČUJE UNIFIKÁCIU PRVKOV, ČO UĽAHČUJE NÁVRH, REALIZÁCIU AJ PREPRAVU

– ŠTANDARDIZÁCIA PRVKOV ZABEZPEČUJE MOŽNOSTI V OBLASTI ICH VRSTVENIA, NAPR. BEZ DODATOČNÝCH ÚPRAV JE MOŽNÉ NA SEBA ULOŽIŤ AŽ DVANÁSŤ PRÁZDNYCH KONTAJNEROV

MALÉ KONŠTRUKČNÉ NÁKLADY – VYSOKÁ PEVNOSŤ

– STAVBY PATRIA V KATEGÓRIÍ NOVOSTAVIEB MEDZI LOWCOST STAVBY

– VYŽADUJE VEĽMI MALÉ MNOŽSTVO PRÁCE A LEN JEDNODUCHÚ MODIFIKÁCIU

– CENA POUŽITÉHO KONTAJNERA SA POHYBUJE OD 1000€

MALÝ PÔDORYS – VEĽKÁ VYUŽITEĽNÁ PLOCHA

– MOŽNOSTI UKLADANIA KONTAJNEROV NA VÝŠKU UMOŽŇUJÚ AJ NA RELATÍVNE MALOM PÔDORYSE VYTVORIŤ OBJEKT S VEĽKOU ÚŽITKOVOU PLOCHOU

RÝCHLOSŤ REALIZÁCIE

– DOM Z KONTAJNEROV MOŽNO POSTAVIŤ MINIMÁLNE O 40% /V ZÁVISLOSTI OD NÁROČNOSTI STAVBY/ RÝCHLEJŠIE AKO PRI VYUŽITÍ BEŽNÝCH POSTUPOV

NEOBMEDZENÝ POTENCIÁL PRI NÁROČNÝCH STAVBÁCH

– MENŠIE NÁROKY NA ZAKLADANIE

 

NEVÝHODY

TEPLOTA

– OCEĽ DOBRE VEDIE TEPLO, KONTAJNEROVÉ STAVBY MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANÉ OMNOHO EFEKTÍVNEJŠIE AKO DREVENÉ A TEHLOVÉ STAVBY

PRÁCE

– ZVÁRACIE A REZACIE PRÁCE NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII SÚ NÁKLADNÉ, KAŽDÝ ZÁSAH DO OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE ZVYŠUJE CENU KONTAJNERA

STAVEBNÉ POVOLENIE

– STAVBY TOHTO DRUHU NIE SÚ U NÁS ROZŠÍRENÉ, LEGISLATÍVA NEPOZNÁ POJEM KONTAJNEROVÁ STAVBA ČO SPÔSOBUJE PROBLÉMY PRI STAVEBNOM KONANÍ, PREDOVŠETKÝM U STAVIEB VÄČŠIEHO ROZSAHU, NAKOĽKO STAVEBNÉ ÚRADY SA S TÝMTO DRUHOM STAVIEB STRETLI LEN PRI DROBNÝCH STAVBÁCH

OŠETRENIE DREVENÝCH PODLÁH A KOVOVÝCH PRVKOV

- NUTNOSŤ OŠETRIŤ DREVENÉ A OCEĽOVÉ PRVKY KONŠTRUKCIE OD PRÍPADNÝCH INSEKTICÍDOV POUŽÍVANÝCH V NÁTEROCH KONTAJNEROV, PRIEMYSELNÝCH NÁTEROV MOŽNÝCH PÔSOBIŤ ŠKODLIVO NA PROSTREDIE OBÝVANÉ ĽUĎMI

ZAKLADANIE

PRÍKLAD RIEŠENIA ZAKLADANIA RODINNÉHO DOMU Z TROCH KONTAJNEROVÝCH MODULOV. KONTAJNERY SA OBYČAJNE ZAKLADAJÚ NA ZÁKLADOVÝCH PÄTKÁCH DO NEZÁMRZNEJ HĹBKY. PRE ZALOŽENIE JEDNÉHO KONTAJNERA SA V ZÁVISLOSTI OD ROZMEROV POUŽÍVAJÚ MINIMÁLNE 4 ŽELEZOBETÓNOVÉ PÄTKY, JEDNODUCHO VYSTUŽENÉ. ZÁKLADOVÉ PÁSY A DOSKY SA POUŽÍVAJÚ VÝNIMOČNE PRI ZLOŽITEJŠÍCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH, PRÍP. PRI VYŠŠEJ STAVBE.

ZAKLADANIE

STATIKA

V PRÍPADE DODRŽANIA STAVEBNO-KONŠTRUKČNÝCH ZÁSAD PRI REALIZÁCIÍ, PRI KTORÝCH NIE JE POTREBNÉ ŠPECIÁLNE UPRAVOVAŤ BEŽNÝ STATICKÝ MODEL KONTAJNEROV, TZN. NOSNÉ STĹPIKY V ROHOCH KONTAJNERA PRENÁŠAJÚ VÁHU /Viď. STATICKÝ MODEL/ JE REALIZÁCIA JEDNODUCHÁ RÝCHLA A NÍZKONÁKLADOVÁ. PRI POSUNOCH KONTAJNEROV KDE SA PÔSOBENIE SÍL PRENÁŠA Z ROHOVÝCH STĹPIKOV, JE NUTNÁ ÚPRAVA NOSNEJ KONŠTRUKCIE KONTAJNEROV PODĽA POTREBY.

NAPR. MAXIMÁLNA DĹŽKA OKNA V POZDĹŽNEJ STENE PRI KTOREJ NIE JE POTREBNÉ ŠPECIÁLNE VYSTUŽENIE JE 3 METRE. PRI VÄČŠOM ROZPÄTÍ OKIEN JE POTREBNÉ DOPLNIŤ NOSNÉ STĹPIKY PO OKRAJOCH OKNA. PRI ROZPÄTIACH NIŽŠÍCH A ROVNÝCH TROM METROM POSTAČIA KLASICKÉ STĹPIKY SKELETU.

DODATOČNÉ VYSTUŽENIE STIEN NOSNÝMI STĹPIKMI JE POTREBNÉ AJ PRI UKLADANÍ KONTAJNEROV KDE NOSNÉ STĹPIKY, RESP. ROHOVÉ PROFILY NEDOSADAJÚ PRESNE NA PROFILY POD NIMI.

V PRÍPADOCH KDE KONTAJNERY KONZOLUJEME /VYSÚVAME/ MIMO NOSNEJ KONŠTRUKCIE VIAC AKO 3 METRE JE POTREBNÉ PODOPRETIE KONTAJNEROV STĹPMI, RESP. DODATOČNÉ VYSTUŽENIE STROPNEJ RESP. PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE NOSNÝMI OCEĽOVÝMI PROFILMI

DETAILY

Autor: Ing. Lukáš Hlatký