Kancelárie DB Londýn / DB Offices London

Návrh interiéru kancelárií pre Winchester House v Londýne.

Office interior design for Winchester house building in London.

Boli sme oslovení bankou s požiadavkou vypracovať návrh interiéru zasadacích priestorov za účelom možného rozšírenia poskytovaných služieb.

Interior design suites Deutsche Bank for Winchester House in London. We were approached by the bank with the requirement to prepare a draft of interior meeting space for the purpose of possible extension of provided services

 

spolupráca: Ing. arch. Miroslava Wagenaar