Kancelárie DB Frankfurt / DB Offices Frankfurt

Návrh interiéru kancelárií vo Frankfurte.

Office interior design in Frankfurt.

Boli sme oslovení bankou s požiadavkou vypracovať návrh interiéru pre typické podlažie kancelárií za účelom možného rozšírenia poskytovaných služieb o space planning a interiérový dizajn.

Interior design of offices at Taunusanlage Deutsche Bank in Frankfurt. We were approached by the bank with the requirement to draft the Interior Typical floor offices with a view to possible extension provided services of space planning and interior design .

 

 

 

spolupráca: Ing. arch. Miroslava Wagenaar