Úvod / Home

Ateliér architektúry LHA poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, interiérového dizajnu
a návrhov nábytku. Poskytujeme individuálne návrhy objektov a priestorov v rámci súkromnej aj verejnej sféry stavebníctva.

Zároveň sa ateliér zameriava aj na individuálne riešenia pre firmy a administratívne centrá v oblasti riešenia a optimalizácie interiéru z funkčno-dispozičného a technicko-energetického hľadiska.

LHA architecture studio provides comprehensive services in architecture , interior design and furniture
design . We provide individual design of buildings and spaces within the private and public sector of constructions.

At the same time , the studio also focuses on individual solutions for companies and administrative centers of solutions and optimization of functional and interior layout and the technical and energy terms .