Úvod / Home

Ateliér architektúry LHA poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, interiérového dizajnu
a návrhov nábytku. Poskytujeme individuálne návrhy objektov a priestorov v rámci súkromnej aj verejnej sféry stavebníctva.

LHA architecture studio provides comprehensive services in architecture , interior design and furniture
design . We provide individual design of buildings and spaces within the private and public sector of constructions.